Najważniejsze informacje o oleju opałowym

olej opalowy

Olej opałowy to rodzaj materiału grzewczego, który należy do grona nowoczesnych i innowacyjnych metod ogrzewania zarówno domu jednorodzinnego, jak i zakładu przemysłowego. W ciągu ostatnich lat stał się powszechnym rozwiązaniem, konkurując nawet z najpopularniejszymi formami grzewczymi. Obecnie olej opałowy stawiany jest pod względem wydajności tuż obok ogrzewania gazowego i węglowego. Ponadto paliwo opałowe zyskuje ogromną przewagę nad konkurentami, głównie dzięki możliwości uzyskania pełnej niezależności od sieci gazowej. Co jeszcze warto wiedzieć, decydując się na ogrzewanie budynku olejem opałowym? Jakie dodatkowe zalety posiada to rozwiązanie?

Jakie są rodzaje oleju opałowego?

Olej opałowy jest mieszaniną kilku rodzajów węglowodorów. W ich skład wchodzą m.in. węglowodory aromatyczne, naftenowe i parafinowe. Surowiec otrzymywany jest w procesie bezpośredniej destylacji ropy naftowej. Jest on powszechnie stosowany jako środek do ogrzewania instalacji grzewczych w piecach przemysłowych, a także paliwo do celów technologicznych.

Olej opałowy w zależności od jego rodzaju, różni się zastosowaniem oraz jakością. Ze względu na jego gęstość wyróżnia się trzy podstawowe typy surowca:

 • lekki olej opałowy,
 • średni olej opałowy,
 • ciężki olej opałowy.

Wyżej wymienione nośniki energii posiadają odmienne zastosowanie, przez wzgląd na ich charakterystyczne właściwości. Rozróżnienie wprowadza także poziom zawartości składników mineralnych, które są zdolne do wytworzenia konkretnej ilości energii cieplnej.

Zastosowanie poszczególnych rodzajów oleju opałowego w ogrzewnictwie

Z uwagi na odmienną specyfikację każdego z poszczególnych rodzajów oleju opałowego, pełnią one zupełnie inne funkcje w procesie grzewczym. W przypadku ogrzewania domów jednorodzinnych, bloków mieszkalnych, czy niewielkich budynków użyteczności publicznej, najczęściej wykorzystywany jest lekki olej opałowy. Posiada on wiele specyficznych właściwości fizycznych i chemicznych, a do jego podstawowych cech zaliczyć można m.in.:

 • wysoką temperaturę zapłonu (co najmniej 55°C), 
 • niską zawartość siarki.

Natomiast olej opałowy ciężki oraz średni, doskonale sprawdza się jako materiał grzewczy do celów przemysłowych. Najistotniejszą cechą jest jego wysoka wydajność oraz duża wartość energetyczna. Olej opałowy ciężki lub średni, zazwyczaj stosowany jest:

 • w dużych zakładach produkcyjnych,
 • w zakładach przetwórczych,
 • w przemyśle ogrodniczym, 
 • w elektrociepłowniach.

Olej opałowy – główne zalety ogrzewania tego typu surowcem

Jedną z najważniejszych zalet ogrzewania budynku olejem opałowym, jest wspomniana wcześniej, całkowita niezależność od sieci gazowej. Prywatne źródło energii cieplnej umożliwia prawie całkowite zredukowanie ryzyka potencjalnych awarii sieci gazowej. Każda, nawet najdrobniejsza usterka, może bowiem generować nieoczekiwane przestoje w dostawie materiału grzewczego. W konsekwencji może to prowadzić do strat finansowych danego przedsiębiorstwa lub osób fizycznych.

Do pozostałych zalet ogrzewania domu lub zakładu olejem opałowym, należą m.in.:

 • uniwersalność instalacji,
 • wysoki stopień bezpieczeństwa w trakcie użytkowania,
 • oszczędności finansowe wynikające z braku dodatkowych opłat związanych z użytkowaniem instalacji grzewczej,
 • wysoka temperatura zapłonu, która nie stwarza niebezpieczeństwa wybuchu mieszaniny gazów,
 • niski stopień emisyjności,
 • bezobsługowy system instalacji grzewczej.

Listę wymienionych wyżej korzyści uzupełnia fakt, iż olej opałowy wykazuje bardzo niski poziom zawartości siarki w składzie. Oznacza to, że paliwo grzewcze spalane jest niemalże w całości, przez co nie produkuje trujących spalin i zanieczyszczeń. Dzięki temu nie wykazuje negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz nie przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Więcej informacji na temat wpływu oleju opałowego na planetę, znaleźć można na stronie internetowej Ekoterm.

Olej opałowy jako alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań grzewczych

Obecnie olej opałowy staje się znacznie atrakcyjniejszą alternatywą dla tradycyjnych metod grzewczych. Oprócz cennych właściwości surowca wpływają na to dwa główne czynniki – komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Bezpieczeństwo użytkowania oleju opałowego jest związane z wysoką temperaturą zapłonu, a także licznymi obostrzeniami prawnymi. Wprowadzone regulacje w zakresie zasad transportu oraz magazynowania oleju opałowego, minimalizują ryzyko wystąpienia wycieku lub pożaru materiału grzewczego. Przepisy określają bowiem warunki, jakie musi spełniać pomieszczenie przeznaczone na magazyn oleju opałowego, a także odległość zewnętrznych zbiorników od pozostałych zabudowań. 

Dzięki temu korzystanie z olejowej instalacji grzewczej zapewnia wysoki standard ochrony użytkownika oraz wygodę w trakcie eksploatacji. Dodatkowym czynnikiem warunkującym komfort korzystania z oleju opałowego, jest jego duża dostępność na rynku. Z uwagi na wysoką podaż, użytkownicy tego surowca nie muszą obawiać się o deficyty produktu. 

Obecnie istnieje możliwość zamówienia oleju opałowego wprost pod wskazany adres. Tego typu usługa świadczona jest przez Spółkę ORLEN Paliwa. Aby zamówić olej Ekoterm wystarczy uzupełnić okno, wpisując kod pocztowy konkretnego powiatu. Aplikacja wyświetli wówczas dane tych dystrybutorów, którzy obsługują wskazany region.

Copywriter

Copywriter

autor